Общи условия

1.Общите условия, публикувани на този интернет сайт уреждат взаимоотношенията между КЛИЕНТИ на игрите с търговска марка Инфинити Ескейп и ДОСТАВЧИКА на услугата Инфинити Ентъртеймънт ООД, ЕИК: 205589519, адрес на управление: гр. София, ул. Пъстър Свят 6, ет. 6, ап. 17 и Управители Мирослав Михайлов Манчев и Цветан Красимиров Петров.

2. Предоставената услуга-игра наричана „Бягство от стаята“, се осъществява в специално изградените игрални помещения на територията на търговските обекти на ДОСТАВЧИКА.

3. Всички КЛИЕНТИ са длъжни да се запознаят с условията на ДОСТАВЧИКА и правилата на игра, които са предоставени както в интернет сайта на ДОСТАВЧИКА, така и във всичките му търговски обекти .

4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи никаква отговорност за възникнали травми или наранявания, случили се в последствие от неправилни действия по време на игра от КЛИЕНТИТЕ.

5. Самостоятелно участие в играта „Бягство от стаята“ организирана от ДОСТАВЧИКА могат да вземат лица, навършили 14 години. КЛИЕНТИ на възраст между 10 и 14 години е необходимо да бъдат с придружител, който НЕ Е задължително да участва в играта. За подрастващи под 10 годишна възраст, играта може да се осъществи само и единствено с присъствието на придружител, който да участва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в игралните дейности. Играта е безплатна за деца под 10 годишна възраст.

6. Продължителността на една игра „Бягство от стаята“ е 75 минути. В играта могат да вземат участие минимум двама КЛИЕНТИ и максимум шестима КЛИЕНТИ. От момента на стартирането на играта се отбелязва началото на седемдесет и петте минути на игра за всички КЛИЕНТИ и след тяхното изтичане всички КЛИЕНТИ ще трябва да напуснат игралното помещение, независимо дали са разрешили всички загадки.

7. КЛИЕНТИ, под влияние на алкохол и/или наркотични субстанции, не се допускат на територията на никой от обектите на ДОСТАВЧИКА. В случай на присъствието на такива лица, ДОСТАВЧИКЪТ има право да повика органите на реда.

8. КЛИЕНТИТЕ могат по всяко време да прекратят участието си в играта „Бягство от стаята“, наш оператор ще ги изведе от игралните помещения. След прекъсването играчът няма право да продължи играта.

9. В случай на неправилна или злонамерена игра или поведение от страна на КЛИЕНТИТЕ, операторът може да прекрати незабавно играта „Бягство от стаята“ и да изведе КЛИЕНТИТЕ от игралните помещения, както и от територията на търговския обект на ДОСТАВЧИКА.

10. На територията на обекта на доставчика има 24 часа видео наблюдение. По време на игра КЛИЕНТИТЕ се записват. Тези записи се пазят 24 часа, след което се изтриват. Записите няма да бъдат използвани за комерсиални цели или публикувани където и да било. ДОСТАВЧИКЪТ ще използва записите само и единствено в случай на злонамерени действия от страна на КЛИЕНТИ, като доказателство пред компетентните органи.

11. КЛИЕНТИТЕ носят пълна материална отговорност, в случай на повреда на каквато и да било собственост на ДОСТАВЧИКА, независимо дали повредата е настъпила умишлено или не. В случай на отказ от страна на КЛИЕНТИ да заплатят дължимата от тях сума за нанесените материални щети, ДОСТАВЧИКЪТ има право да заведе исково дело в съответния компетентен съд на Република България.

12. КЛИЕНТИТЕ са длъжни да минат през инструктаж за безопасност и условия на игра, които ще им бъдат предоставени от ДОСТАВЧИКА, непосредствено преди стартиране на играта на КЛИЕНТИТЕ. Без преминат инструктаж, никой КЛИЕНТ не може да участва в играта.

13. След като КЛИЕНТИТЕ преминат инструктаж за безопасност и условия за игра, както и са се запознали с общите условия на ДОСТАВЧИКА, КЛИЕНТИТЕ са длъжни да попълнят ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с всички правила, в която трябва да попълнят коректно личните си данни. При невярно предоставени лични данни от страна на КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИКЪТ има право незабавно да уведоми органите на реда за нарушаване на чл. 313 от Наказателния Кодекс. Без подписана Декларация за съгласие никой КЛИЕНТ не може да участва в играта.

14. КЛИЕНТИТЕ могат да резрвират час за играта „Бягство от стаята“ през онлайн платфорамта на сайта на ДОСТАВЧИКА. КЛИЕНТИТЕ имат право да направят промяна в резрвацията по телефона, но не по-късно от 24 часа от запазения час. КЛИЕНТ може да направи резервация за игра и за същия ден, но е необходимо да я потвърди с обаждане по телефона. При неявяване или закъснение с повече от 15 минуми за часа на резервацията, резервацията се анулира.

15. ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ – Ако запазеният час за игра е след по-малко от 24 часа от часа на резервацията, КЛИЕНТА трябва да я потвъди по телефона. При неуспешен контакт с КЛИЕНТА, резрвацията се анулира.

16. Употребата на телефони и всякакви записващи устройства в игралното пространство са строго забранени. Нарушаване на това правило от страна на КЛИЕНТА може да доведе до предсрочно прекратяване на играта.

0
0
0
0