Support through working capital for SMEs - Infinity Escape

Support through working capital for SMEs

Support through working capital for SMEs

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

ИНФИНИТИ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕООД стартира изпълнението на процедура  BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Бенефициент: ИНФИНИТИ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕООД

Наименование: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”

Обща стойност на заявлението за подкрепа: 2 246.85 лв.

Начало на проекта:27.01.2021

Край на проекта: 27.04.2021

Място на изпълнение на проекта: гр. София

На 27.01.2021 г. „ИНФИНИТИ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 246,85 лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г. по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Средствата са необходими на „Инфинити Ентъртеймънт“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията Covid-19. Продължителността на проекта е 3 месеца.  

Основната цел на проекта Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са:

Постигане на положителен ефект по отношение на „ИНФИНИТИ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква „ИНФИНИТИ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки. Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Върни се Нагоре
Върни се Нагоре