News Архиви - Infinity Escape

CategoryNews

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки ИНФИНИТИ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕООД стартира изпълнението на процедура  BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Бенефициент: ИНФИНИТИ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕООД Наименование: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” Обща стойност...
Learn More
Back to Top
Back to Top